چاپ        ارسال به دوست

آگهی مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)آگهی مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت 11116 و شناسنامه ملی 010100514779

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که در روز پنجشنبه مورخ 21/04/1397 رأس ساعت 11 در محل شرکت واقع در اراک میدان صنعت، شرکت کمباین سازی ایران برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می توانند در تاریخ 16/04/1397 لغایت 17/04/1397 جهت اخذ برگه ورود به جلسه با ارائه برگ سهام یا گواهینامه نقل و انتقالات سپرده سهام و اصل شناسنامه از ساعت 7 الی 14:30 به واحد مالی شرکت کمباین سازی ایران مراجعه فرمایند.
بدیهی است فقط سهامدارانی که برگه ورودی را دریافت نموده باشند در جلسه حضور خواهند یافت.
دستور جلسه :
1- قرائت گزارش فعالیت های هیأت مدیره.
2- قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
3- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396
4- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 با تعیین حق الزحمه.
5- تعیین حق حضور جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
6- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.


هیأت مدیره شرکت کمباین سازی ایران


١٤:٠٩ - شنبه ١٦ تير ١٣٩٧    /    شماره : ١٠٧    /    تعداد نمایش : ٣٢