چاپ        ارسال به دوست

آگهی مزایده عمومی قطعات یدکی


     

شرکت کمباین سازی ایران در نظر دارد قطعات یدکی مازاد در انبار شرکت  را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرکت کنندگان می توانند از زمان نشر آگهی به مدت 10 روز کاری جهت بازدید به به شرکت کمباین سازی ایران مراجعه ویا فرم های مربوطه را از آدرس اینترنتی شرکت دریافت و به آدرس پستی شرکت ارسال نمایید.

آدرس شرکت : استان مرکزی شهر اراک میدان صنعت شرکت کمباین سازی ایران،صندوق پستی 848/38135

ضمنًا جهت کسب اطلاعات تکمیلی و دریافت لیست اقلام مورد مزایده به آدرس سایت شرکت کمباین سازی ایران به آدرس WWW.IRANCOMBINE.COM  مراجعه نموده و یا با شماره 08633123817 از ساعت 30/7 تا ساعت 30/14 به غیر از روز های تعطیل وپنج شنبه ها تماس حاصل نمایید.


 

شركت كمباين سازي ايران

شرایط شرکت در مزایده فروش قطعات یدکی مازاد در انبار شرکت کمباین سازی ایران (دی ماه 98)

1-     میزان سپرده در مزایده به شرح ذیل به حساب  بانك كشاورزي شعبه مهر گستر  به شماره حساب 61684035 بنام شرکت کمباین سازی ایران واریز و قبض آن را همراه مدارک لازم (شامل برگ پیشنهاد قیمت و برگ شرکت در مزایده ) در پاکتهاي در بسته به واحد دبير خانه  شرکت كمباين سازي ايران  واقع دراستان مركزي اراک : میدان صنعت شرکت کمباین سازی ایران  2- میزان سپرده براي شركت در مزايده قطعات یدکی مازاد در انبار شرکت کمباین سازی ایران  30%قیمت پیشنهادی شرکت کننده می باشد.3 - مدت قابل قبول جهت اخذ پیشنهادات به  مدت 25 روزکاری   از تاريخ نشر اولين  آگهي دعوت در مزايده مي باشد.4- پس از بازگشایی پاکت ها و اعلام نفرات برنده، سپرده سایر شرکت کنندگان به جزءبرندگان اول و دوم وسوم  حد اکثر ظرف مدت سه هفته مسترد خواهد شد . سپرده نفر دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد خواهد شد .6-چنانچه برنده اول حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی کامل به نفع شرکت ضبط میگردد ودر اینصورت به برنده دوم مراجعه خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام معامله نشود سپرده وی نیز ضبط خواهد شد و به نفر سوم مراجعه خواهد گرديد، رجوع به نفر چهارم   از اختیارات شرکت است ) 7- برنده مزایده باید حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ اعلام نتيجه مزايده  نسبت به حمل كالا اقدام نماید .8- هر متقاضی می تواند برای خرید یک یا چند قلم از موارد مزایده پیشنهاد قیمت ارايه دهد .9- هزینه های انجام مزايده از قبيل درج آگهي، حمل و نقل و بارگیری به عهده برنده است 10 به پيشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ مقرر تسليم شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 11__شرکت کمباین سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد و برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت يك هفته  نسبت به واریز کل مبلغ کالایی که برنده شده اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شرکت ضبط و به نفر بعدي رجوع خواهد شد 12- قيمت پيشنهادي بدون در نظر گرفتن 9%ارزش اعلام گردد.. و شرکت کمباین سازی ایران9%ارزش افزوده را به قیمت های یشنهادی اضافه می نماید .13- نام واریز کننده وجه در فیشهای پرداختی سپرده شرکت در مزایده می بایست باشخص شرکت کننده یکسان باشد .

 دانلود فايل : لیست_مزایده_انبار_قطعات_یدکی_98.xlsx ( 161KB )


٠٧:١٨ - دوشنبه ٩ دی ١٣٩٨    /    شماره : ١١١    /    تعداد نمایش : ٦٥٦