چاپ        ارسال به دوست

آگهی مزایده عمومی آهن آلات 

آگهی مزایده عمومی

شرکت کمباین سازی ایران در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی موجود در داخل  شرکت و یکی از پیمانکاران که واقع در قطب صنعتی خیر آباد اراک  را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرکت کنندگان می توانند از زمان نشر آگهی به مدت 10 روز کاری جهت بازدید به به شرکت کمباین سازی ایران مراجعه ویا فرم های مربوطه را از آدرس اینترنتی شرکت دریافت و به آدرس پستی شرکت ارسال نمایید.

آدرس شرکت : استان مرکزی شهر اراک میدان صنعت شرکت کمباین سازی ایران ،صنوق پستی848/38135

ضمنًا جهت کسب اطلاعات تکمیلی و دریافت لیست اقلام مورد مزایده به آدرس سایت شرکت کمباین سازی ایران به آدرس WWW.IRANCOMBINE.COM  مراجعه نموده و یا با شماره 08633123817 از ساعت 30/7 تا ساعت 30/14 به غیر از روز های تعطیل وپنج شنبه ها تماس حاصل نمایید.


شرایط شرکت در مزایده آهن آلات در شرکت کمباین سازی ایران و شرکت تکسا واقع در قطب صنعتی خیرآباد اراک (دی ماه 98)

1-     میزان سپرده در مزایده به شرح ذیل به حساب  بانك كشاورزي شعبه مهر گستر  به شماره حساب 61684035 بنام شرکت کمباین سازی ایران واریز و قبض آن را همراه مدارک لازم (شامل برگ پیشنهاد قیمت و برگ شرکت در مزایده ) در پاکت
 در بسته به واحد دبير خانه  شرکت كمباين سازي ايران  واقع دراستان مركزي اراک : میدان صنعت شرکت کمباین سازی ایران  2- میزان سپرده براي شركت در مزايده آهن آلات ضایعاتی مبلغ 500،000،000 ریال  می باشد.3 - مدت قابل قبول جهت اخذ پیشنهادات به  مدت  10 روزکاری   از تاريخ نشر اولين  آگهي دعوت در مزايده مي باشد.4- پس از بازگشایی پاکت ها و اعلام نفرات برنده، سپرده سایر شرکت کنندگان به جزءبرندگان اول و دوم وسوم  حد اکثر ظرف مدت سه هفته مسترد خواهد شد . سپرده نفر دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد خواهد شد .6-چنانچه برنده اول حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی کامل به نفع شرکت ضبط میگردد ودر اینصورت به برنده دوم مراجعه خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام معامله نشود سپرده وی نیز ضبط خواهد شد و به نفر سوم مراجعه خواهد گرديد، رجوع به نفر چهارم   از اختیارات شرکت است ) 7- برنده مزایده باید حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ اعلام نتيجه مزايده  نسبت به حمل كالا اقدام نماید . 8- هر متقاضی می تواند برای خرید یک یا چند قلم از موارد مزایده پیشنهاد قیمت ارايه دهد .9- هزینه های انجام مزايده از قبيل درج آگهي، حمل و نقل و بارگیری به عهده برنده است 10
به پيشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ مقرر تسليم شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 11__شرکت کمباین سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد و برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت يك هفته  نسبت به واریز کل مبلغ کالایی که برنده شده اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شرکت ضبط و به نفر بعدي رجوع خواهد شد 12- قيمت پيشنهادي بدون در نظر گرفتن 9% ارزش  افزوده اعلام گردد و شرکت کمباین سازی ایران9%ارزش افزوده را به قیمت های یشنهادی اضافه می نماید . 13- نام واریز کننده وجه در فیشهای پرداختی سپرده شرکت در مزایده می بایست با نام شخص شرکت کننده یکسان باشد .

 

 دانلود فايل : لیست_مزایده_آهن_آلات_98.xlsx ( 13KB )


٠٧:٢٨ - دوشنبه ٩ دی ١٣٩٨    /    شماره : ١١٢    /    تعداد نمایش : ٥٧٣