شركت كمباين سازي ايران در 15 آذرماه سال 1348  به نام شركت جانساز(سهامي خاص) شروع به فعالیت نمود و در سال هاي 1349 و 1361 به ترتيب ابتدا به شركت ايران جاندير و سپس به شركت كمباين سازي ايران  تغيير نام داد. در سال 1370 نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شد و در آذرماه 1373 به عضويت بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد و در سال 1384 آستان قدس رضوی 51 درصد سهام شرکت را خریداری نمود .