کمباین برداشت غلات مدل1055 :

کشاورزان با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی ، توپوگرافی ، وضعیت کشاورزی مانند استفاده از ارقام زراعی ، نوع تغذیه گیاهی ، روشهای کشت و ... در کشورها و مناطق مختلف هر کشور نسبت به انتخاب کمباین برداشت متناسب با شرایط خویش اقدام می نمایند .

در ایران نیز طی بررسی توانمندی کمباین های برداشت از شرکت های مختلف، کمباین مدل ۹۵۵ از شرکت جاندیر انتخاب گردید . این کمباین توانایی فعالیت در زمینه های نا هموار   مانند تپه ها و کوه پایه ها تا شیب معینی را دارد . همچنین توانایی برداشت غلات در مزارع هموار نیز از دیگر خصوصیات این مدل کمباین میباشد . لذا پس از تطبیق شرایط مزارع ایران در مناطق دیم و آبی که به دلیل گستردگی این مزارع در مناطق مختلف جغرافیایی کشور دارای شرایط خاص خود بودند، پس از آزمایش های مزرعه ای چندین مدل کمباین از شرکت های مختلف در نهایت مدل کمباین ۹۵۵ انتخاب گردید .

 با توجه به تغییرات و سیر تکامل بخش کشاورزی در سالهای مختلف با هدف ارتقا و به روز رسانی کمباین مدل ۹۵۵ با وضعیت روز بخش کشاورزی کمباین مدل ۱۰۵۵ باز طراحی و عرضه گردید .

مهمترین مزایای کمباین ۱۰۵۵ :

اپراتوری آسان کاربرد در اکثر مناطق کشور ، هزینه تعمیرات و نگهداری ارزان ، هزینه حمل و نقل پایین ، فراوانی قطعات یدکی و قیمت مناسب