سامانه ضد تگرگ:

هر ساله در کشور شاهد خسارات عمده ناشی از بارش تگرگ در مزارع و باغات می باشیم   که علاوه بر خسارت سبب تلفات محصولات کشاورزی و در حالت شدید و فراگیر باعث ایجاد کمبود محصولات در کشور و افزایش قیمت و محدودیت توزیع می‌گردد.

 لذا به منظور مدیریت این خسارت و کاهش میزان آن و کمک به باغداران و زارعی با هدف کاهش خسارات بارش تگرگ ، سامانه ضد تگرگ طراحی و تولید گردیده است .

سامانه ضد تگرگ یکی از راهکارهای کاهش خسارت تگرگ در کنار روش هایی مانند استفاده از توری محافظت تگرگ می باشد .  

 شرکت کمباین سازی ایران در سال ۱۳۹۱ اقدام به واردات نمونه سامانه ضد تگرگ نمود سپس طی یک فرایند مهندسی نسبت به مهندسی معکوس و ارتقاء این سیستم متناسب با شرایط کشاورزی کشور مدل های بومی را تولید و عرضه نموده است . در مورد نحوه فعالیت و اثرگذاری این سامانه در ریزش تگرگ به صورت مختصر می توان اظهار داشت که ، قبل از آغاز تگرگ حداقل ۲۰ دقیقه   می بایست دستگاه روشن گردد ، سامانه ضد تگرگ اقدام به شلیک امواج صوتی فشرده ناشی از انفجار گاز  به درون ابری که احتمال ریزش تگرگ دارد می نماید . این امواج صوتی سبب افزایش انرژی جنبشی مولکول های یخ تشکیل شده در اب می گردند ، لذا از پیوستن این مولکول های یخ به یکدیگر و افزایش جرم آنها جلوگیری می کند . این سامانه به این روش جلوی تشکیل تگرگ را می گیرد یا نهایتاً بارش به صورت باران یا شبیه برف نرم خواهد بود .

 مزایای استفاده از سامانه ضد تگرگ:

کاهش خسارت تگرگ ، سرمایه گذاری ثابت پایین ، هزینه نگهداری کم ، تامین انرژی از پنل خورشیدی ، اندازی با استفاده از  پیامک ،   هزینه بسیار کم برای شارژ کپسولهای گاز