کمباین برداشت برنج

یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در جهان گیاه برنج می باشد که پس از گندم دوم این محصول استراتژیک است و امنیت غذایی در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران به تولید این محصول وابستگی دارد .

شرکت کمباین سازی ایران به منظور افزایش ضریب مکان مکانیزاسیون شالیزارها ، تسهیل برداشت شالی ، کاهش هزینه های برداشت و جلوگیری از تلفات شالی تولید شده اقدام به تامین و عرضه انواع کمباین برداشت برنج نموده است   .

 به دلیل وضعیت اقلیمی مناطق تولید شالی در شمال کشور و همچنین افزایش اهمیت  کاهش تلفات به دلایل اقتصادی ناشی از افزایش بهای تولید و فروش برنج و همچنین افزایش نقش برنج در تغذیه افراد جامعه استفاده از روش های سنتی در برداشت شالی پاسخگوی نیاز شالیکاران کشور نبوده .  

لذا استفاده از کمباین برداشت گندم مانند کمباین مدل ۱۰۵۵ نیز به دلیل عدم تناسب ابعاد این مدل کمباین با مساحت شالیزارها و همچنین گل آلود بودن شالیزار ها عملاً امکان پذیر  نمی باشد ، به همین منظور کمباین های مخصوص شالیزار با ابعاد بسیار کوچک تر ، وزن سبکتر ، استفاده از رابر ترک به جای تایر و ...  وارد شالیزارهای کشور گردید که علاوه بر تسهیل و کاهش زمان برداشت ،هزینه‌های برداشت را کاهش ( پس از برداشت مانند محل نگهداری  شالی های تازه برداشت شده و... را حذف نموده و از طرفی شاهد کاهش چشمگیر تلفات دانه در مقایسه با برداشت به روش سنتی بوده‌ایم .  

شرکت کمباین سازی ایران پس از مدتی با انتخاب مناسب ترین مدل کمباین برداشت برنج نسبت به مهندسی معکوس و تولید داخلی آن اقدام نمود و در حال حاضر تنها تولیدکننده این مدل کمباین در کشور و خاورمیانه میباشد .

مزایای کمباین تولیدی شرکت کمباین سازی ایران :

قیمت پایین تر نسبت به کمباین های وارداتی ، متناسب با شرایط شالیزارهای کشور در مناطق شمالی و جنوبی ، قطعات یدکی ارزان تر نسبت به کمباین های وارداتی