ثبت اطلاعات مشتریان
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
شماره شناسنامه : *
کد ملی : *
استان و شهر محل سکونت : استان : * شهر : *
آدرس کامل محل سکونت : *
کد پستی : *
شماره تماس : شماره ثابت با کد شهر : * شماره همراه : *
محصول مورد تقاضا : کمباین برداشت غلات مدل 1055
کمباین برداشت غلات مدل 1060
کمباین برداشت غلات کاهکوب مدل ST140
کمباین برداشت برنج مدل IHP2100
بیلر بسته بند علوفه
سیستم ضد تگرگ
سیستم ضد سرما
نشاکار 4 ردیفه دستی
نشاکار 6 ردیفه دستی
نشاکار 6 ردیفه خودرو

شماره و تاریخ معرفی نامه سازمان جهاد کشاورزی استان محل سکونت :
تذکر1: اخذ معرفی نامه فقط برای محصول کمباین الزامی می باشد.
تذکر2: معرفی نامه فقط از مرجع صدور جهاد کشاورزی استان مورد پذیرش می باشد.
شماره معرفی نامه : تاریخ صدور معرفی نامه :
متن درون تصویر را وارد نمایید : لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*