شرکت کمباین‌سازی ایران با پشتوانه نیم قرن تجربه و دانش فنی برآنست در سال 1402 با ورود به عرصه طراحی تجهیزات و ادوات کشاورزی، تداوم رهبری در بازار داخلی و حضور فعال در بازار مرکز و غرب آسیا به درآمد حداقل 5000 میلیارد ریال دست یابد.